Tài liệu miễn phí

Đây là một số tài liệu Anh/Chị có thể áp dụng trong rất nhiều chương trình đào tạo:

  1. Trò chơi sử dụng trong huấn luyện (40 trang, Tiếng Việt)
  2. Game use in workshop & Training (24 trang, 100 game, Tiếng Anh)
  3. 10 trò chơi phá băng dễ áp dụng (Mr Ngọc soạn, chia theo bước, có video minh họa)

Để nhận các tài liệu Anh/Chị vui lòng cung cấp địa chỉ Email tại ĐÂY

P/S: Để tìm hiểu thêm về khóa đào tạo Giảng viên nội bộ bài bản, chuyên nghiệp xin vui lòng click vào ĐÂY