Master Trainer – Đào tạo giảng viên nội bộ

Trong hai ngày 6,7/10/2018, 21 học viên là các Anh, Chị Quản lý Nhân sự, Quản lý đào tạo các tập đoàn đã cùng nhau tham gia khóa đào tạo ” Master Trainer – Đào tạo giảng viên nội bộ”

Trong hai ngày Anh, Chị học viên được chia sẻ các kiến thức trọng tâm về đào tạo như:

  • Chân dung một giảng viên nội bộ chuyên nghiệp
  • Cách viết mục tiêu đào tạo định lượng
  • Cơ sở phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ
  • 9 nguyên tắc học tập của người trưởng thành
  • 10 phương pháp đào tạo tích cực phổ biến
  • Cấu trúc bài giảng: Mở đầu, phát triển, tổng kết
  • Các kỹ thuật: phản hồi, trả lời câu hỏi, sử dụng phương tiện trực quan

Giảng viên Lượng Vũ MBA và nhóm Luôn thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *